Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava

adresa prevádzky: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

IČO: 46 969 055
IČ DPH: SK2023732744

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 87960/B

info@acea.sk

Telefón: +421 905 554 553

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Slovenská sporiteľňa: 5040512011/0900

IBAN : SK3609000000005040512011

S.W.I.F.T.: GIBASKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 

Kontaktné údaje:

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky každý deň od 8:00 do 20:00 hod  alebo poslať správu e-mailom.

Ocenenie e-shopu:

 

ocenenie